فیلم جدید | دانلود رایگان فیلم

تقلب های عمده در خاستگاری …

تقلب های عمده در خاستگاری …

تقلب های عمده در خاستگاری ...
در جلسه ی مهمترین و حساس ترین قسمت از زندگی یعنی ازدواج برخی سوالات هستند که اشتباه از آب در میان پس حواستان به پاسخ های خودتان باشد.
انتخاب مهم است و وقتی این انتخاب ازدواج و زندگی مشترک باشد ،اهمیت بسیار زیادی پیدامیکند.پس این کاملا طبیعی است که با توجه به اهمیت انتخاب هایمان،درجات متفاوتی از استرس را زمان انتخاب تجربه می کنیم.مثلا انتخاب ماشین با انتخاب رشته دانشگاهی متفاوت است.
ازدواج مهمترین انتخاب هر فرد است و یک ازدواج خوب میتواند روزهای باقیمانده از زندگی هر دو را زیبا کند و یک ازدواج بد میتواند به تباهی بکشد.پس آزمون ازدواج که همان جلسه ی خواستگاری است ،در اینجا بسیار اهمیت پیدا میکند.متاسفانه والدین ما از سنین ابتدایی مدرسه فقط به فکر قبولی در رشته و دانشگاه خوب برایمان هستن و از بزرگترین انتخاب زندگی ،یعنی ازدواج هیچ آموزشی نمیدهند.و در لحظه ای که خاستگاری قرار است به منزل بیاید خود را درگیر تدارکات و پذیرایی،تغییر لوازم منزل و هرآنچه که برایشان جلوی خاستگار حفظ آبرو میکند،می نمایند و فراموش میکنندکه فرزندشان باید چه توانایی هایی برای عبور موفقیت آمیز از این مرحله داشته باشد.
آمادگی های زیر در جلسه ی اول خاستگاری باعث میشود کمتراسترس داشته باشید و بیشتر به جواب هایتان از شخصیت طرف مقابلتان برسید.

تقلب های عمده در خاستگاری ...
1-نگران نباشید:نگرانی و استرس بیش از حد در جلسه ی خاستگاری باعث برگرداندن سینی چایی بروی داماد و یا اتفاقات این چنینی میشود.بهتر است بجای نگرانی سعی کنید رفتار محترمانه ،صمیمانه و با اعتماد به نفسی داشته باشید.
2-فقط به دامادتوجه نکنید:شما اولین برخورد را با خانواده همسر احتمالی آینده تان دارید،مادر شوهر و مادرزن معروف که قرار است یک عمر با آنها در تعامل باشید .پس در روز خاستگاری فقط به همسرآینده فکر نکنید و سعی کنید با رفتارهای محترمانه تان از همین قدم اول،جای خود را در دل آنها باز کنید.
3-شتاب نکنید:عجول بودن برای تصمیم گیری و نشان دادن نظر مساعد و یا مخالف درجلسه ی خاستگاری همانقدر اشتباه است که در جلسات عقد و عروسی بار اول و بدون چیدن گل و آوردن گلاب،بله بگویید.حتی اگر در جلسه ی خاستگاری از ظاهرطرف مقابلتان خوشش تان نیامد،سعی کنید بدون آنکه مهمان چیزی متوجه شود،تا پایان مراسم رفتار و صمیمیت خود را حفظ کنید شاید چند روز بعد نظرتان عوض شد.

 ادامه مطلب...

صفحات سایت