فیلم جدید | دانلود رایگان فیلم
محبوب کن - فیس نما

آخرین عکسی که داوود رشیدی در تاریخ 31 مرداد گرفت

AndroidOnlineNewsImage.aspx  300x259 آخرین عکسی که داوود رشیدی در تاریخ 31 مرداد گرفت

احترام برومند همسر داوود رشیدی ۳۱ مرداد با این تصویر اینستاگرام خود را به روز کرد و نوشت: ین عکس رو امروز صبح گرفتیم ٣١ مرداد ماه امروز براى ما روز عزیزى است چون روز تولد فرهاد پسرمونه البته جاى او پیش ما خالیه گرچه شما عزیزان ما روبا محبتهاى خودتون از تنهایى در میاورید.چ

AndroidOnlineNewsImage.aspx  300x259 آخرین عکسی که داوود رشیدی در تاریخ 31 مرداد گرفت