فیلم جدید | دانلود رایگان فیلم

عکس های پیوند دست قطع شده / پیوند دست از مچ

 

جوان ۳۰ ساله روستایی که هنگام کار با دستگاه کمباین دچار حادثه قطع شدن مچ دست راست شده بود با رساندن به موقع به بیمارستان از قطع عضو دایمی نجات یافت.